Neden Açık Hava Reklamı

  • İstenilen lokasyonu kullanma imkanı sağlar.
  • Mesajın yüksek oranda tekrarlanmasını sağlar.
  • Kolay fark edilir. Mesajın yüksek oranda hatırlanmasını sağlar.
  • Bütünleşik iletişim kampanyalarında diğer mecralarla etkileşimi yüksektir.
  • Marka bilinirliğini artırır ve güçlü bir marka imajının oluşturulmasına katkı sağlar.
  • Medya bütçesinin etkin bir şekilde kullanılabileceği bir mecradır.
  • İnsanoğlunun binlerce yıldır mesaj iletmek için kullandığı ve asla önemini kaybetmeyen tarihteki en eski mecradır.

 

10 Kişiden 7’si Açık Hava Reklamlarından Hatırlıyor!

Araştırma için görüşülen kişilere reklam kampanyaları logosuz olarak gösterildiğinde ve hangi mecradan hatırladıkları sorulduğunda kampanyayı hatırlayan her 10 kişiden 7’sinin açıkhavadan hatırladığı ortaya çıktı. Kampanyaların en çok hatırlandığı TV’yi (%89) takiben açıkhava, %74 ile diğer mecraların büyük bir farkla önüne geçiyor (internet & sosyal medya %37, radyo %33, gazete %30 ve dergi %21).